Hvem, hvad, hvor?


Foreningshuset Vestermarieskole bygger på et ønske om aktiviteter og fælleskaber i området.


Efter skolen lukkede i 2015, og kommunens aktiviteter efter et par år blev begrænset til halvdelen af skolen, fik de lokale foreninger i 2017 mulighed for at flytte deres aktiviteter ind i skolen. Kælderen under gymnastiksalen havde i nogle år huset en håndfuld men nu var der plads til flere.


Nu er der mange aktiviteter af mange forskellige slags i huset.

Brugerrådet


Brugerrådet på Foreningshuset Vestermarieskole er nedsat af årsmødet. Alle foreninger der har til huse i huset mødes og er en del af arbejdet med at vælge dette råd. Det er rådets opgave at opstille retningslinjer for brugen af huset, og at stå for kontakten til kommunen, der stiller huset til rådighed for foreningslivet i Vestermarie. 


Brugerrådet inviterer til årsmøde, arrangere rengøring af fællearealer og står for udlejning af lokaler.


Brugerrådet har lavet en samarbejdsaftale med kommunen der kan ses herunder. I den er der udstukket rammer for brugen af huset. De retninglinjer som brugerrådet har fastsat kan læses vha. det andet link.


OBS: Disse link er endnu ikke aktive. Webmaster arbejde på sagen

Husets historie


1964

Skolen bygges som Vestermarie Central skole.


1979

Den nye småbørnsfløj tages i brug.


2015

Skolen nedlægges som følge af det dalende børntal på Bornholm.


2017

Skolen tages i brug som forningshus. Kommunens Ø-arkiv lægger beslag på den østlige fløj. 


Visionen


Det er brugerrådets ønske at Vestermarie skal være et sted med liv, et sted hvor mennesker i alle aldre kan finde fælleskaber og mening. Dette ønsker vi at afspejle i et hus der bliver brugt, som alle dage bruges til fællesskab. 

Foreningerne i huset er alle en stor del af dette, og dækker en meget bred vifte af interesser og mennekser.