Foreningshuset Vestermarieskole ønsker aktiviteter og fælleskaber i området.


Fra 2017, hvor foreningshuset blev en realitet, har flere og flere foreninger etableret sig i huset.


Under fanen ”foreninger” kan du se hvilke aktiviteter, der er i huset.

Bornholms frie familieklub


Huset ledes af et brugerråd.

Brugerrådet inviterer til

årsmøde foråret 2024 

2 fra hver forening har stemmeret.


Brugerrådet


Brugerrådet på Foreningshuset Vestermarieskole er nedsat af årsmødet. Alle foreninger der har til huse i huset mødes og er en del af arbejdet med at vælge dette råd. Det er rådets opgave at opstille retningslinjer for brugen af huset, og at stå for kontakten til kommunen, der stiller huset til rådighed for foreningslivet i Vestermarie. 


Brugerrådet inviterer til årsmøde, arrangerer rengøring af fællearealer og står for udlejning af lokaler.


Brugerrådet har lavet en samarbejdsaftale med kommunen der kan ses under fanen "brugerrådet".

I den er der udstukket rammer for brugen af huset.


Brugerrådet har udarbejdet følgende retningslinjer


Brugerrådet består af 5 - 8 repræsentanter for de foreninger der er faste brugere af huset.

Brugerrådet vælges på et årligt hus møde, som skal være afholdt inden udgangen af maj måned.

Foreningshusets værdier er, at der skal være plads til alle, og at fællesskabet skal vægtes højt.

Rådets opgaver er:

Koordinere brugen af huset ved hjælp af en intern kalender og Conventus.

Være kontaktled til BRK for alle husets brugere.

Vedligeholde samarbejdsaftalen med BRK

Opstille fælles retningslinjer for brug af huset, samt vedligeholdelse og rengøring af fællesarealer.

Sende større beslutninger i høring hos alle faste brugere af huset.

Være ansvarlig for økonomien i huset.

Indkalde til et årligt hus møde, hvor økonomien besluttes af brugerne i fællesskab.

Udfærdige et årsregnskab, som fremsendes til BRK. Regnskabsåret er kalenderåret.


Husets historie


1964

Skolen bygges som Vestermarie Central skole.


1979

Den nye småbørnsfløj tages i brug.


2015

Skolen nedlægges som følge af det dalende børnetal på Bornholm.


2017

Skolen tages i brug som foreningshus. Kommunens Ø-arkiv lægger beslag på den østlige fløj.