Et levende hus

Foreningshuset Vestermarie skole er rammen om godt forenings arbejde, og den gamle bygning er de fleste dage hjemsted for mange menneskers hyggelige fritid

Foreningshuset

Vestermarieskole

Velkommen